ΝΕΑ

Εκπτώσεις τελών για το 2024!

24.01.2024

EUIPO patents trademarks

Η χρηματοδοτική υποστήριξη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μέσω του προγράμματος «Ideas Powered for Business SME Fund», συνεχίζεται και για το 2024!

Εκπτώσεις τελών για το 2024!

Το Ταμείο για τις ΜΜΕ είναι ένα πρόγραμμα επιχορήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με έδρα στην Ε.Ε., για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) τους. Οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κουπόνια που παρέχουν τη δυνατότητα μερικής επιστροφής των καταβληθέντων τελών.

Οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί μία ΜΜΕ στο πρόγραμμα, είναι να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 

- Να είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ε.Ε.,

- Να έχει προσωπικό δυναμικό μικρότερο από 250 άτομα,

- Να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 50 εκατομμύρια ευρώ.

 

Οι επιχορηγούμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν επιχορήγηση των σχετικών τελών σε ποσοστό από 50% εως 75%, έως το ποσό των 1000€, για τέλη που αφορούν κατοχυρώσεις σημάτων ή/και σχεδίων και υποδειγμάτων, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνώς. Παράλληλα, μπορούν να επιτύχουν επιστροφή εξόδων σε ποσοστό 75% για τα τέλη προ της χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (π.χ. για τα τέλη κατάθεσης, έρευνας αλλά και έκδοσης) σε εθνικό επίπεδο, με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 1500€. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι προβλέπεται 75% επιστροφή των εξόδων για τα τέλη κατάθεσης και έρευνας ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που θα κατατεθούν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO).

Οι αιτήσεις για επιχορήγηση μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τις 22 Ιανουαρίου 2024 έως τις 6 Δεκεμβρίου 2024, αλλά με δεδομένη την επιτυχία των προηγούμενων ετών, η εξάντληση των κονδυλίων αναμένεται να γίνει αρκετά νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία. 

Είμαστε στη διάθεσή σας καθημερινά, στο 210-9358482, ώστε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το πώς μπορεί να κατατεθεί η σχετική αίτηση και να ενταχθείτε στο πρόγραμμα για την αντίστοιχη επιχορήγηση που αφορά τη δική σας επιχείρηση.