Σήματα

Σήματα

Κατοχυρώστε το εμπορικό σας σήμα, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Κατοχύρωση σήματος, η αποτελεσματική προστασία προϊόντων και υπηρεσιών

Εμπορικό σήμα είναι το σύμβολο που αναζητούν οι πελάτες σας για να σας επιλέξουν. Σας διακρίνει από τους ανταγωνιστές σας και σας κάνει να ξεχωρίζετε. Ουσιαστικά είναι το διακριτικό σημείο που χρησιμοποιείται στο εμπόριο για να προσδιορίσει την ταυτότητα ενός προϊόντος.

Ένα σήμα μπορεί να συνίσταται από οποιαδήποτε σημεία επιδεχόμενα γραφικής παράστασης, ιδίως δε από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, από σχέδια, γράμματα, αριθμούς, το σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του, εφόσον τα σημεία αυτά μπορούν από τη φύση τους να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων. Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να διατηρηθεί σε ισχύ επ’αόριστον, με την προϋπόθεση ότι πληρώνονται κάθε δέκα χρόνια, τα τέλη ανανέωσης αυτού. Ως σήμα μπορεί να καταχωρηθεί ένα λεκτικό σήμα, ένα σήμα απεικόνισης, ένα εικονιστικό σήμα με λεκτικά στοιχεία, ένα τρισδιάστατο σήμα, ένα έγχρωμο ή ένα ηχητικό σήμα. Ένα εμπορικό σήμα θα προστατεύσει την αξία της επωνυμίας σας και θα σας κατοχυρώσει έναντι των ανταγωνιστών σας, ενώ θα προσδιορίσει και τα δικαιώματά σας. Το εμπορικό σήμα αποτελεί κατά βάση ένα περιουσιακό στοιχείο και προλαμβάνει τις απομιμήσεις των προϊόντων σας και την εξαπάτηση των πελατών σας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ετοιμασία του φακέλου και όλες τις διαδικασίες για την κατοχύρωση του σήματός σας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι νομικοί του γραφείου μας φροντίζουν για την διασφάλιση των σχετικών δικαιωμάτων σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας κατοχύρωσης. Φροντίζουμε επίσης για την ενδελεχή έρευνα, πριν την κατάθεση, ώστε να εξασφαλίσουμε την επιτυχία της κατοχύρωσης, ενώ σας ενημερώνουμε πάντα για τις ημερομηνίες που πρέπει να προβείτε στις ανανεώσεις του σήματός σας, ώστε αυτό να διατηρείται σε ισχύ όσο εσείς το επιθυμείτε.