ΝΕΑ

Το πρόγραμμα εκπτώσεων τελών συνεχίζεται και το 2023!

11.01.2023

εμπορικά σήματα EUIPO designs πατέντα Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας trademarks Trademark

Το πρόγραμμα "Ideas Powered for Business SME Fund" είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων που σχεδιάστηκε με στόχο να ενισχύσει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ταμείο για τις ΜΜΕ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και θα διαρκέσει από τις 23 Ιανουαρίου 2023 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2023.

Το πρόγραμμα εκπτώσεων τελών συνεχίζεται και το 2023!

Οι επιχορηγούμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν επιχορήγηση των σχετικών τελών σε ποσοστό από 50% εως 75%, έως το ποσό των 1000€, για τέλη που αφορούν κατοχυρώσεις σημάτων ή/και σχεδίων και υποδειγμάτων, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διεθνώς. Παράλληλα, μπορούν να επιτύχουν επιστροφή εξόδων σε ποσοστό 50% για τα τέλη προ της χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (π.χ. για τα τέλη κατάθεσης, έρευνας αλλά και έκδοσης) σε εθνικό επίπεδο, με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 1500€. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά προβλέπεται 75% επιστροφή των εξόδων για τα τέλη κατάθεσης και έρευνας ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που θα κατατεθούν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO).

Μετά την επιτυχία που έχει σημειώσει το πρόγραμμα τα δύο τελευταία χρόνια, αναμένενται και φέτος να υπάρξει αυξημένη ζήτηση και ενδεχομένως να ολοκληρωθεί πρόωρα, μετά την εξάντληση των σχετικών κονδυλίων, όπως συνέβη και το 2022. Με δεδομένο ότι οι επιχορηγήσεις είναι περιορισμένες και για τη διάθεσή τους θα τηρείται χρονολογική σειρά προτεραιότητας, σας προτείνουμε να υποβάλετε τη σχετική αίτηση άμεσα.

Μπορείτε να μας καλέσετε καθημερινά στο 210-9358482, ώστε να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το πώς μπορεί να κατατεθεί η σχετική αίτηση και να ενταχθείτε στο πρόγραμμα για τη σχετική επιχορήγηση.