ΝΕΑ

Η Ουγγαρία προσχωρεί στο DesignView

20.02.2015

Ουγγαρία HIPO σχέδια OHIM OAMI DesignView

Το Ουγγρικό Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (HIPO) εντάχθηκε στο Designview, το εργαλείο αναζήτησης εγγεγραμμένων σχεδίων.

Η Ουγγαρία προσχωρεί στο DesignView

Το DesignView είναι το μεγαλύτερο διαθέσιμο διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης για εγγεγραμμένα σχέδια.

Με την προσθήκη του HIPO, υπάρχουν πλέον 27 γραφεία που συμμετέχουν στο DesignView. Η προσθήκη 13.000 ουγγρικών σχεδίων σημαίνει ότι υπάρχουν πλέον περισσότερα από 3,65 εκατομμύρια σχέδια στο εργαλείο.

Από την εισαγωγή του στις 19 Νοεμβρίου 2012, το εργαλείο έχει εξυπηρετήσει περισσότερες από 800.000 αναζητήσεις από 135 διαφορετικές χώρες, με χρήστες από την Ισπανία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ των πιο συχνών επισκεπτών

Το Ουγγρικό Γραφείο έχει επίσης εφαρμόσει το Common Examiner Support Tool (CESTO), το οποίο παρέχει εναρμονισμένη αναζήτηση βασικών βάσεων δεδομένων για την υποστήριξη των εξεταστών.

Οι δύο υλοποιήσεις είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας και της κοινής εργασίας μεταξύ των ομάδων του Ταμείου Συνεργασίας του ΓΕΕΑ και εμπειρογνωμόνων ΔΙ στο HIPO.