ΝΕΑ

Συμφωνία επικύρωσης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με την Τυνησία

03.08.2014

εφεύρεση Τυνησία Battistelli EPO patents Patent European

Ο πρόεδρος της EPO Benoît Battistelli και ο Kamel Ben Naceur, Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Ορυχείων της Τυνησίας, υπέγραψαν συμφωνία για την επικύρωση των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για την Τυνησία.

Συμφωνία επικύρωσης ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας με την Τυνησία

«Αυτή είναι μια στρατηγική ανακάλυψη για το σύστημα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Τυνησία», δήλωσε ο Πρόεδρος Battistelli. «Η συμφωνία θα απλοποιήσει την πρόσβαση στην προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Τυνησία για τους αιτούντες και τους κατόχους ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Τελικά θα βοηθήσει στην ενίσχυση της καινοτομίας στη χώρα και θα ανοίξει νέες βιομηχανικές και εμπορικές προοπτικές για ξένους επενδυτές».

«Η υπογραφή αυτής της συμφωνίας επικύρωσης είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την Τυνησία», δήλωσε ο υπουργός Ben Naceur. «Η εκτεταμένη συνεργασία που εκπροσωπεί συνδέεται με τις συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ της Τυνησίας και της ΕΕ για μια πιθανή βαθιά και συνολική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Αναμένουμε ότι θα ενισχύσει τις ξένες επενδύσεις στη χώρα μας και θα τονώσει την εθνική καινοτομία και τη βιομηχανική ανάπτυξη της Τυνησίας».

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, που υπογράφηκε στο Μόναχο στις 3 Ιουλίου, οι αιτούντες και οι κάτοχοι ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα μπορούν να επικυρώσουν τα νομικά αποτελέσματα των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των αιτήσεών τους στο έδαφος της Τυνησίας, παρόλο που η Τυνησία δεν είναι κράτος μέλος του ΕΓΔΕ. Οι επικυρωμένες ευρωπαϊκές αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα έχουν την ίδια νομική ισχύ με τις εθνικές αιτήσεις και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Τυνησίας και θα υπόκεινται μόνο στη νομοθεσία για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Τυνησίας. Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί πριν τεθεί σε ισχύ.

Η συνεργασία μεταξύ του EPO και του Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της Τυνησίας (το Εθνικό Ινστιτούτο Τυποποίησης και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ή INNORPI) χρονολογείται εδώ και δέκα χρόνια και έχει ενταθεί από το 2011. Οι κύριες δραστηριότητες συνεργασίας είναι η εκπαίδευση των εξεταστών INNORPI σε προηγούμενες την έρευνα τέχνης και τη σύνταξη γραπτών γνωμοδοτήσεων σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας των αιτήσεων που υποβάλλονται απευθείας στην INNORPI. Το EPO και το INNORPI συνεργάζονται επίσης στον τομέα της δημοσίευσης εγγράφων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της Τυνησίας.