ΝΕΑ

Η Σερβία μπαίνει στο TMview

06.08.2015

εμπορικά σήματα TMView Σερβία WIPO

Από τις 6 Ιουλίου 2015, το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Σερβίας (IPORS) έχει διαθέσει τα δεδομένα εμπορικών σημάτων του στο εργαλείο αναζήτησης TMview.

Η Σερβία μπαίνει στο TMview

Η ενσωμάτωση του IPORS είναι ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα του προγράμματος Διεθνούς Συνεργασίας που διαχειρίζεται το ΓΕΕΑ σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους του. Αυτή η τελευταία επέκταση ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των γραφείων που συμμετέχουν στο TMview σε 39 και με την προσθήκη σχεδόν 46.000 εμπορικών σημάτων από τη Σερβία, το TMview παρέχει πλέον πληροφορίες και πρόσβαση σε περισσότερα από 27,8 εκατομμύρια εμπορικά σήματα συνολικά.
Από την εισαγωγή του TMview στις 13 Απριλίου 2010, το εργαλείο έχει εξυπηρετήσει περισσότερες από 14 εκατομμύρια αναζητήσεις από 144 διαφορετικές χώρες, με χρήστες από την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ιταλία μεταξύ των πιο συχνών επισκεπτών.