ΝΕΑ

H PCT σε δέκα ερωτήσεις

13.08.2014

PCT Ευρεσιτεχνίες ευρεσιτεχνία patents Patent

Τι είναι η PCT;

Η PCT είναι μια διεθνής Συνθήκη Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Η συνθήκη έχει υπογραφεί από 148 κράτη και η διαχείρισή της γίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO). Η PCT επιτρέπει στους εφευρέτες να επιδιώξουν την προστασία της επινόησής τους με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ταυτόγχρονα σε καθένα από τα 148 μέλη με μία “διεθνή” αίτηση, αντί για την ξεχωριστή υποβολή αιτήσεων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

H PCT σε δέκα ερωτήσεις

 

Και άρα με μία αίτηση θα πάρω ένα διεθνές δίπλωμα;

Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Με την PCT αποφεύγονται οι ξεχωριστές διαδικασίες (με ό,τι συνεπάγονται αυτές σε επίπεδο χρόνου, χρήματος, κτλ) για την αίτηση σε κάθε κράτος που ενδιαφέρεται ο εφευρέτης να προστατεύσει την επινόησή του. Η χορήγηση και η απονομή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παραμένει υπό τον έλεγχο των εθνικών ή περιφερειακών γραφείων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σε αυτό που ονομάζεται “εθνική φάση”.

Και ποιά είναι τα βήματα για την διαδικασία PCT; 

Σε συντομία η διαδικασία περιλαμβάνει τα στάδια της κατάθεσης, της διεθνούς έρευνας, της διεθνούς δημοσίευσης και της εθνικής φάσης. Πριν την εθνική φάση υπάρχουν επίσης δύο προαιρετικά σταδια, αυτά της συμπληρωματικής διεθνούς έρευνας και της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης. Αρχικά γίνεται η κατάθεση της αίτησης και η πληρωμή ενός συνόλου τελών. Ακολουθεί ο προσδιορισμός, από ένα από τα μεγάλα γραφεία διπλωμάτων του κόσμου, των δημοσιευμένων εγγράφων που θα αποτελέσουν την βάση για την εξέταση της συνάφειας της επινόησης με την προηγούμενη τεχνολογία και η σύνταξη μιας γνώμης σχετικά με την δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ακολουθεί το στάδιο της διεθνούς δημοσίευσης, όπου σύντομα μετά την πάροδο 18 μηνών το περιεχόμενο της διεθνούς αίτησης αποκαλύπτεται στο κοινό, ενώ στο στάδιο της εθνικής φάσης ο εφευρέτης επιδιώκει την χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από όλα τα κράτη εκείνα (ή τις περιφέρειες) που τον ενδιαφέρουν.

Όλοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση στο πλαίσιο της PCT;

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι ή κάτοικοι ενός από τα συμβαλλόμενα κράτη, έχουν το δικαίωμα να προβούν σε κατάθεση στο πλαίσιο της PCT. Αν υπάρχουν περισσότεροι του ενός αιτούντες, τότε αρκεί μόνο ένας εξ’ αυτών να πληροί την συγκεκριμένη προϋπόθεση για να γίνει αποδεκτή η αίτηση. Τώρα αν είσαι υπήκοος και μόνιμος κάτοικος των Νήσων Cayman που για κάποιο λόγο μας διαβάζεις, τότε λυπούμεθα αλλά δεν έχεις την δυνατότητα να προβείς σε μια τέτοια κατάθεση.

Πόσο κοστίζει η διαδικασία PCT;

Για έναν Ευρωπαίο πολίτη το κόστος της κατάθεσης ανέρχεται στα €1100, το κόστος της διεθνούς έρευνας από το Ευρωπαϊκό Γραφείο είναι €1875 ενώ υπάρχει ένα μικρό τέλος μετάδοσης της τάξης των €115. Το κόστος θα ήταν διαφορετικό για έναν αμερικάνο ή έναν αφρικάνο πολίτη γιατί εξαρτάται σε μεγαλο βαθμό από το εθνικό ή περιφερειακό γραφείο που διεξάγει την διεθνή έρευνα. Προφανώς το κέρδος για τον καταθέτη είναι πολύ μεγάλο, καθώς το αντίστοιχο κόστος για την ετοιμασία ξεχωριστών εθνικών αιτήσεων για όλα τα κράτη που θέλει να προστατεύσει την εφεύρεσή του θα ήταν πολύ μεγαλύτερο.

Και πόσο καιρό θα διαρκέσει η διαδικασία PCT;

Η διαδικασία PCT διαρκεί, συνήθως, έως και 18 μήνες από την διεθνή αίτηση για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (ή για να το πούμε και διαφορετικά, έως 30 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αρχικής εθνικής αίτησης). Πρακτικά αυτό σημαίνει οτι ο εφευρέτης κερδίζει έως και 18 επιπλέον μήνες πριν αρχίσει να επιδιώκει την χορήγηση εθνικών τίτλων προστασίας. Ο χρόνος αυτός μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος, καθώς επιτρέπει στον εφευρέτη να εξερευνήσει με μεγαλύτερη άνεση το εμπορικό ενδιαφέρον για την επινόησή του και να καθορίσει σε ποιες χώρες θα ήθελε να προχωρήσει με είσοδο της PCT αίτησης στην εθνική τους φάση.

Η “διεθνής έρευνα” τί είναι; 

Η διεθνής έρευνα PCT είναι μιας υψηλής ποιότητας διερεύνηση της τεχνικής βιβλιογραφίας, των τεχνικών εγγράφων και των σχετικών με την εκάστοτε εφεύρεση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε μερικές από τις κυριότερες γλώσσες (Αγγλικά, Κινέζικα, Γερμανικά, Ιαπωνικά, Γαλλικά, Κορεάτικα, Ισπανικά, Ρωσικά). Υπάρχουν πρότυπα και οδηγίες στην PCT που ακολουθούνται από όλα τα (Εθνικά ή Περιφερειακά) Γραφεία που διαξάγουν αντίστοιχες έρευνες και καθορίζουν την ποιότητα και τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, ώστε να εξασφαλίζεται το αποτέλεσμα αυτής. Με το πέρας της διαδικασίας, συντάσσεται μια Έκθεση Έρευνας και μια γραπτή γνώμη της εξεταστικής αρχής, οι οποίες αποστέλλονται στον καταθέτη και τον ενημερώνουν για την δυνατότητα κατοχύρωσης της εφεύρεσής του.

Οκ. Και η “συμπληρωματική διεθνής έρευνα” τότε τί είναι;

Η συγκεκριμένη έρευνα είναι μια προαιρετική διαδικασία, που γίνεται μόνο μετά από αίτηση του καταθέτη και στην ουσία αποτελεί μια επανάληψη της διεθνούς έρευνας, αλλά από διαφορετική εξεταστική αρχή. Κατά τον ίδιο τρόπο διερευνά την τεχνική βιβλιογραφία και συντάσσει μια λεπτομερή Έκθεση Έρευνας που περιλαμβάνει μόνο έγγραφα τα οποία δεν είχαν αναφερθεί στην κύρια διεθνή έρευνα. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συμπεριλαμβάνει πιο λεπτομερείς εξηγήσεις σε σχέση με την κύρια έρευνα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός οτι η συμπληρωματική διεθνής έρευνα δεν συνοδεύεται από γραπτή γνώμη της εξεταστικής αρχής και συνεπώς οφείλει να είναι πιο κατανοητή με την σαφέστερη αναφορά όλων των απαραίτητων στοιχείων. Η αξία της είναι ιδιαίτερη για τον εφευρέτη, καθώς ουσιαστικά αυξάνει το πεδίο της διερευνηθείσας στάθμης της τεχνικής και έτσι μειώνει τις πιθανότητες να εμφανιστεί στα εθνικά στάδια κάποιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή άλλο τεχνικό έγγραφο που να συγκρούεται με την δική του αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Και πώς αποκτώ το εθνικό δίπλωμα σε κάθε χώρα που με ενδιαφέρει;

Η απόκτηση των εθνικών διπλωμάτων γίνεται μόνο αφού ο καταθέτης αποφασίσει και προσδιορίσει ποιες χώρες τον ενδιαφέρουν για να προχωρήσει την PCT αίτησή του. Αυτό στα περισσότερα κράτη που ανήκουν στην PCT πρέπει να γίνει νωρίτερα από την λήξη των 30 μηνών από την ημερομηνία προτεραιότητας. Από εκεί και πέρα αν η αίτηση πληροί της προϋποθέσης του εκάστοτε εθνικού γραφείου ξεκινά η διαδικασία λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη του αντίστοιχου εθνικού διπλώματος. Προφανώς λαμβάνονται σοβαρά υπόψη η διεθνής έρευνα, η γνώμη της εξεταστικής αρχής καθώς και η συμπληρωματική διεθνής έρευνα και η διεθνής προκαταρκτική εξέταση, αν έχουν διεξαχθεί.

Άρα, παρά την όποια δυσκολία της, η διαδικασία PCT έχει πλεονεκτήματα;

Για τους καταθέτες τα πλεονεκτήματα συνοψίζονται στα εξής σημεία: i) Διαθέτουν ένα πρόσθετο χρονικό διάστημα 18 μηνών εντός των οποίων μπορούν να διερευνήσουν το ενδιαφέρον που υπάρχει για την εφεύρεσή τους, όντας ταυτόγχρονα προστατευμένοι, και να αποφασίσουν σε ποιες χώρες θέλουν να προχωρήσουν και σε ποιες όχι, ii) Εάν η αίτηση είναι στην προβλεπόμενη από την PCT μορφή, δεν υπάρχει περίπτωση να απορριφθεί για τυπικούς λόγους από κανένα συμβαλλόμενο εθνικό γραφείο κατά την εθνική φάση, iii) Η διεθνής έκθεση έρευνας και η γραπτή γνώμη περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την δυνατότητα κατοχύρωσης μιας επινόησης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, παρέχοντας μια ισχυρή βάση για την λήψη των περαιτέρω αποφάσεων, iv) Κατά την διάρκει της διεθνούς προκαταρκτικής εξέτασης, ο καταθέτης μπορεί να τροποποιήσει την διεθνή του αίτηση, να επικοινωνήσει με τον εξεταστή και γενικά να προετοιμάσει κατάλληλα την αίτησή του πριν αυτή εισέλθει στις εθνικές φάσεις, v) Μέσω της διεθνούς δημοσίευσης ο κόσμος ενημερώνεται για την αίτηση του καταθέτη ενώ παράλληλα δεν πρέπει να παραβλέπεται η μείωση κόστους σε επίπεδο μεταφράσεων, επιμέρους αιτήσεων, ταχυδρομικών τελών, αφού το έργο που έχει επιτελεσθεί κατά την διάρκεια της διεθνούς επεξεργασίας δεν επαναλαμβάνεται σε εθνικό επίπεδο.

Η συμβολή ενός έμπειρου επαγγελματία του χώρου θα σας βοηθήσει να συντάξετε σωστά τον φάκελό σας, τις αιτήσεις σας και θα σας καθοδηγήσει καθ’ όλη την διάρκεια της χορήγησης εθνικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, απορίες, επεξηγήσεις ευχαρίστως να συζητήσουμε στα σχόλια ή και ιδιωτικά.