Δίνοντας αξία στην Πνευματική σας Ιδιοκτησία
ΠΡΟΦΙΛ
Η προστασία της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς για την ανάπτυξη και την πρόοδο μιας εταιρείας.

Μια εφεύρεση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ένα εμπορικό σήμα μπορεί να κάνει δημοφιλές ένα προϊόν, ένα σχέδιο μπορεί να κυριαρχήσει σε μια ολόκληρη αγορά. Καμιά όμως επιτυχία δε μπορεί να εξασφαλισθεί χωρίς την προστασία όλων αυτών με τα κατάλληλα μέσα.

Από το 1950 το γραφείο μας ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με θέματα εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η καθημερινή μας ενασχόληση με τον τομέα των ευρεσιτεχνιών και των εμπορικών σημάτων, εξασφαλίζει τη σωστή και επιτυχή κατοχύρωσή σας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Οι διεθνείς μας συνεργασίες μας επιτρέπουν να σας παρέχουμε, οπουδήποτε στον κόσμο, την απαραίτητη βοήθεια επάνω στα θέματα της εμπορικής και βιομηχανικής προστασίας, ενώ οι μηχανικοί και νομικοί του γραφείου μας θα σας καθοδηγήσουν κατάλληλα, ώστε να προστατεύσετε με αποτελεσματικό τρόπο την ιδιοκτησία σας.

Βρισκόμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας, διαθέτοντας ένα έμπειρο επιτελείο, με κατάρτιση αλλά και αγάπη για το αντικείμενο. Η ενδελεχής γνώση μαζί με την ενεργή συμμετοχή μας στα τεκταινόμενα του χώρου της εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, μας επιτρέπουν να είμαστε πάντοτε έγκυρα και έγκαιρα ενημερωμένοι για τις εξελίξεις, χαράσσοντας την κατάλληλη, ανά περίσταση, στρατηγική για τους πελάτες μας.

ΝΕΑ
Ρεκόρ για τα Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας το 2016 03.06.17

Τον μεγαλύτερο από κάθε άλλη χρονιά, αριθμό αιτήσεων για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κατέθεσαν πέρυσι οι καινοτόμες επιχειρήσεις και άλλοι φορείς, σημειώνοντας ένα νέο ρεκόρ, όπως αποκαλύπτει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας για το 2016. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office-EPO) χορήγησε σχεδόν 95.940 διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες) το 2016, έναντι 68.419 το […]

Περισσότερα
Δράση ΕΣΠΑ & Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας 23.09.16

Η δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές. Η δράση αφορά στην παροχή ενίσχυσης για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία σε: μεμονωμένες επιχειρήσεις ομάδες επιχειρήσεων συμπράξεις επιχειρήσεων […]

Περισσότερα
Βρετανικό Δημοψήφισμα 24.06.16

Με αφορμή το Δημοψήφισμα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναφορικά με την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επίσημη ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας είναι πως η συγκεκριμένη απόφαση δεν επηρεάζει επ’ ουδενί τη συμμετοχή της χώρας στο ΕΓΔΕ. Αυτό σημαίνει πως η χώρα εξακολουθεί να αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού Γραφείου ενώ […]

Περισσότερα
ΕΣΠΑ 2014-2020 και Εμπορική Ιδιοκτησία 02.03.16

Τέσσερις δράσεις, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», έχουν ήδη προκηρυχθεί και είναι διαθέσιμα για τους αντίστοιχους δικαιούχους. Τα προγράμματα αφορούν την “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”, την “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”, […]

Περισσότερα